ویژه

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۵۸۳۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر رضا جمالی
ابن سینا
۰۹اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آنالیز داده و ماشین لرنینگ

کد کلاس : ۲۰۵۸۴۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

هوش مصنوعی در متلب

کد کلاس : ۲۰۵۸۸۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۹اسفند
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Indesign

کد کلاس : ۲۰۵۸۹۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۹اسفند
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان

کد کلاس : ۲۰۵۸۹۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۰۹اسفند
۸,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Programming with Python

کد کلاس : ۲۰۵۹۰۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

مدیریت بازاریابی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۹۴۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۰۹اسفند
۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۶۰۱۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۶۰۱۸ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۶۰۵۲ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حسین احمدی
سعادت آباد
۰۹اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول طراحی ، انتخاب و محاسبات اجزای ماشین آلات صنعتی– سطح یک

کد کلاس : ۲۰۶۰۵۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۶۰۶۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ملیحه سادات حسینی
سعادت آباد
۰۹اسفند
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

بهینه سازی برای موتورهای جستجو - SEO

کد کلاس : ۲۰۶۱۲۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Wordpress & WooCommerce Essential Training

کد کلاس : ۲۰۶۱۲۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Android Pack

کد کلاس : ۲۰۶۲۰۸ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۹اسفند
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری تکمیلی کاربردی

کد کلاس : ۲۰۶۲۱۸ مدت کلاس : ۶۵ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۹اسفند
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2 نوجوان

کد کلاس : ۲۰۶۲۴۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۹اسفند
۵,۸۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی وب با وردپرس

کد کلاس : ۲۰۶۲۵۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۹اسفند
۹,۹۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس

کد کلاس : ۲۰۶۲۹۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2019 Level 1

کد کلاس : ۲۰۶۳۱۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی پیشرفته # C برای نوجوانان

کد کلاس : ۲۰۶۳۳۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۱۱,۵۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2019

کد کلاس : ۲۰۶۴۲۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۶۴۳۰ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۶۴۳۱ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار EPLAN

کد کلاس : ۲۰۶۴۵۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۹اسفند
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مراقبت و زیبایی های مو

کد کلاس : ۲۰۱۷۲۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
منصوره ماندگار
سعادت آباد
۱۰اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

انیمیشن 2بعدی رایانه ای

کد کلاس : ۲۰۲۸۰۳ مدت کلاس : ۲۹۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۰اسفند
۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.6

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۰اسفند
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۳۶۲۶ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۰اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۳۶۲۷ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۰اسفند
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند