با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

LPIC I

کد کلاس : ۲۰۲۳۵۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سپهر کاویانی
ابن سینا
۲۸آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

MTCNA

کد کلاس : ۲۰۲۶۶۴ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سیداحمد شاه نعمت اله یزدی
ابن سینا
۲۸آذر
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۲۶۶۹ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
محمدرضا برقی
ابن سینا
۲۸آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Network+

کد کلاس : ۲۰۲۶۷۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر محمدرضا برقی
ابن سینا
۲۸آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

برنامه نویسی وب با Entity Framework وMicrosoft MVC نسخه Core

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۲۸آذر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۳۰۳۰ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
وحید مجیدی صدر
ابن سینا
۲۸آذر
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۳۰۳۱ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۸آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۳۰۳۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ابن سینا
۲۸آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2019 Level 1

کد کلاس : ۲۰۳۰۳۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
آزیتا فرخ
ابن سینا
۲۸آذر
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۳۳۹۳ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۸آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۳۴۲۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ابن سینا
۲۸آذر
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP PACK

کد کلاس : ۲۰۲۲۱۲ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر احمد دستاویز
ابن سینا
۲۹آذر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP Switch

کد کلاس : ۲۰۲۲۱۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر احمد دستاویز
ابن سینا
۲۹آذر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۵۳۸ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
محسن دهقانی سانیچ
ابن سینا
۲۹آذر
۲۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A2.2

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۹آذر
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۲۸۶۸ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مانی امینی خویی
ابن سینا
۲۹آذر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۲۸۷۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ابن سینا
۲۹آذر
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره مقدماتی آشنایی با شبکه های موبایل نسل دوم ، نسل سوم و نسل چهارم ویژه کارشناسان فنی

کد کلاس : ۲۰۳۱۹۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
فرشید قدیمی
ابن سینا
۲۹آذر
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۳۳۴۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر سینا عسکرنژاد
ابن سینا
۲۹آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Identity with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۳۱۹۸ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سپهر کاویانی
ابن سینا
۳۰آذر
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft office word 2019

کد کلاس : ۲۰۳۵۴۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
بهاره شقاقی افضلی
ابن سینا
۰۱دی
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۰۴دی
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Identity with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۲۳۱۳ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
محمد اسحاقی
ابن سینا
۰۵دی
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت بازاریابی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۰۳۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
حمیدرضا سلیمانی
ابن سینا
۰۵دی
۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۳۱۹۴ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر ابراهیم باقری مکی
ابن سینا
۰۵دی
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۳۴۰۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ابراهیم باقری مکی
ابن سینا
۰۵دی
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مالی بازرگانی

کد کلاس : ۲۰۲۵۳۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
عباس دین محمدی
ابن سینا
۰۶دی
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره فشرده اصول و مفاهیم بهینه سازی بخش رادیویی شبکه های نسل دوم ، سوم موبایل

کد کلاس : ۲۰۳۲۰۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
احمد نقشینه
ابن سینا
۰۶دی
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۳۳۹۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ابن سینا
۰۶دی
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۳۵۴۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر وحیدرضا مدقق
ابن سینا
۰۶دی
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند