با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

Designing & Implementing a Server Infrastructure

کد کلاس : ۲۰۲۶۷۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مهدی مصنف
ابن سینا
۲۰دی
۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد الکتریکال

کد کلاس : ۲۰۲۸۰۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
علی اله محمدی
حافظ
۲۰دی
۸,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

مولاژ تخصصی طراحی لباس

کد کلاس : ۲۰۲۹۶۷ مدت کلاس : ۷۲ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۱دی
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۸۹۵ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲دی
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۸۷۱ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
محسن دهقانی سانیچ
ابن سینا
۲۶دی
۲۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۳۰۵۲ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
محمدرضا برقی
ابن سینا
۲۷دی
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۸۸۹ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰دی
۲۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۸۹۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰دی
۲۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.1 نوجوان

کد کلاس : ۲۰۳۰۰۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

A+ Hardware

کد کلاس : ۲۰۳۰۷۵ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۳بهمن
۵,۹۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۲۳۵۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۰۸بهمن
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

LPIC II

کد کلاس : ۲۰۲۶۶۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سپهر کاویانی
ابن سینا
۱۱بهمن
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

طراحی لباس مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۵۴۴ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۳بهمن
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Certificate In Teaching English To Young Learners And Teenagers

کد کلاس : ۲۰۲۷۲۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۱۷بهمن
۱۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ورکشاپ یکروزه کهنه کاری روی جعبه راکو روی سفال و کاشی آنتیک

کد کلاس : ۲۰۲۶۴۰ مدت کلاس : ۸ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سعادت آباد
۱۸بهمن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Fttx passive (fiber to the x)

کد کلاس : ۲۰۱۶۸۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
حافظ
۲۲بهمن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۵۴۵ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۲اسفند
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند