با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

گوهرشناسی کاربردی (سطح دو – الماس)

کد کلاس : ۲۰۱۱۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
امیرکاظم کفایتی
سعادت آباد
۳۰آبان
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شناسایی و ارزیابی پیروزه (فیروزه)

کد کلاس : ۲۰۱۱۵۱ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
فاطمه تقی زاده
سعادت آباد
۳۰آبان
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر

کد کلاس : ۲۰۱۱۵۲ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
تیرداد سلیمی
سعادت آباد
۳۰آبان
۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

EspanolA2.3

کد کلاس : ۲۰۱۲۳۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۴,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال نوجوانان (مقدماتی و پیشرفته)

کد کلاس : ۲۰۱۲۳۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۱۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۱۳۱۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
بهاره شقاقی افضلی
حافظ
۳۰آبان
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

SQL Server 2016 Integration Services

کد کلاس : ۲۰۱۵۰۸ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۴,۰۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی مقدماتی با اسکرچ کودکان

کد کلاس : ۲۰۱۵۳۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۱۵۹۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۳۰آبان
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A1.1

کد کلاس : ۲۰۱۶۳۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۷۴۶ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۳۰آبان
۲۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Android Pack

کد کلاس : ۲۰۱۷۵۱ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تست غیرمخرب با مایعات نافذ PT – سطح یک و دو

کد کلاس : ۲۰۱۷۷۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک INVENTOR II

کد کلاس : ۲۰۱۸۰۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت منابع انسانی در سازمانهای هزاره سوم

کد کلاس : ۲۰۱۸۰۵ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UI/UX)

کد کلاس : ۲۰۱۸۴۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
علیرضا حمداللهی
سعادت آباد
۳۰آبان
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

میکروکنترلرهایARM-Cortex

کد کلاس : ۲۰۱۸۸۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
رضا سپاس یار
غرب
۳۰آبان
۱۰,۴۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

میکروکنترلرهایARM-Cortex

کد کلاس : ۲۰۱۹۰۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
حمید نجفی
حافظ
۳۰آبان
۱۰,۴۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۱۹۲۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۳۰آبان
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS - سطح یک

کد کلاس : ۲۰۱۹۳۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نازکدوزی زنانه

کد کلاس : ۲۰۲۰۰۱ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره جامع محاسبات ساختمان : ETABS/SAFE مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۲۰۳۹ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۳۰آبان
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۰۵۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
زینب مزرعه فراهانی
حافظ
۳۰آبان
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره جامع محاسبات ساختمان : ETABS/SAFE مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۲۰۹۱ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیما صمدزادگان
سعادت آباد
۳۰آبان
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Revit معماری

کد کلاس : ۲۰۲۱۰۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۳۰آبان
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۱۰۹ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۳۰آبان
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مکانیزه

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۳ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۳۰آبان
۴,۸۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۳۰آبان
۶,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه جامع حسابداری مالی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۱۲۳ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۳۰آبان
۴۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

EspanolA2.1

کد کلاس : ۲۰۲۱۳۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۴,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند