با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

حسابداری برای غیر حسابداران

کد کلاس : ۲۰۲۱۳۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی و نقشه کشی مکانیکی با AutoCAD Mechanical

کد کلاس : ۲۰۲۱۶۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۳۰آبان
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.1

کد کلاس : ۲۰۲۱۹۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ابن سینا
۳۰آبان
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

MTC Pack

کد کلاس : ۲۰۲۲۹۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر سیداحمد شاه نعمت اله یزدی
ابن سینا
۳۰آبان
۱۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Networking with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۲۳۱۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر محمد مرادی
ابن سینا
۳۰آبان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

VMware vSphere Install,Configure,Manage (V6.5)

کد کلاس : ۲۰۲۳۴۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
کسرا کسرایی
ابن سینا
۳۰آبان
۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات

کد کلاس : ۲۰۲۳۵۰ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۳۰آبان
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

LPIC I

کد کلاس : ۲۰۲۳۵۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سپهر کاویانی
ابن سینا
۳۰آبان
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۲۴۶۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۲۴۷۴ مدت کلاس : ۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۲۵۲۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Sketchup & Vray

کد کلاس : ۲۰۲۵۵۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

راینو در معماری

کد کلاس : ۲۰۲۵۶۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۲۵۹۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۳۰آبان
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۲۶۰۰ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۳۰آبان
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی دستی جواهرات

کد کلاس : ۲۰۲۶۰۵ مدت کلاس : ۶۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۳۰آبان
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A2.2

کد کلاس : ۲۰۲۶۳۲ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Revit MEP مکانیکال

کد کلاس : ۲۰۲۶۴۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۸,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس تخصصی پیشرفته

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۶۵۸ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۲۶۶۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۲۶۷۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۰آبان
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی

کد کلاس : ۲۰۲۶۹۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر امیرحسین احمدی کمازانی
سعادت آباد
۳۰آبان
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۲۷۲۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر بهاره شقاقی افضلی
ابن سینا
۳۰آبان
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۲۷۳۵ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سجاد رحمانی نژاد
سعادت آباد
۳۰آبان
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۲۸۳۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۲۸۸۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۳۰آبان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۲۹۲۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

تعمیرات تلفن همراه

کد کلاس : ۲۰۰۸۶۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر علی عباسی
حافظ
۰۱آذر
۱۳,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه خوانی مکانیک و استانداردهای نقشه

کد کلاس : ۲۰۱۰۵۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند