ویژه

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۵۷۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر آرش انصاری مقدم
غرب
۰۶اسفند
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2019 Level 1

کد کلاس : ۲۰۵۹۹۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۰۶اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۶۱۴۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
شهرام رمضانی
ابن سینا
۰۶اسفند
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

فتوشاپ برای معماری

کد کلاس : ۲۰۶۴۴۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۰۶اسفند
۶,۸۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Microsoft Office Power Point 2016

کد کلاس : ۲۰۶۴۵۰ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۰۶اسفند
۱,۴۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۶۴۵۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۰۶اسفند
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۲۵۳۹ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۷اسفند
۷,۵۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

3D Max beginners to Advanced & Vray

کد کلاس : ۲۰۲۵۶۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۷اسفند
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB سطح یک

کد کلاس : ۲۰۴۰۲۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۷اسفند
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

ICDL 1 نوجوان

کد کلاس : ۲۰۴۲۸۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۰۷اسفند
۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Sketchup & Vray

کد کلاس : ۲۰۴۶۹۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۷اسفند
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

افتر افکت نوجوانان

کد کلاس : ۲۰۵۲۶۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سعادت آباد
۰۷اسفند
۱۱,۰۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۲۷۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۰۷اسفند
۲۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

نرم افزار Revit معماری

کد کلاس : ۲۰۵۳۶۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۷اسفند
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۵۳۹۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رضا جمالی
سعادت آباد
۰۷اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۵۴۱۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر محسن معدنی
ابن سینا
۰۷اسفند
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۵۴۲۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر محسن معدنی
ابن سینا
۰۷اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۵۶۷۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۰۷اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

فتوشاپ برای معماری

کد کلاس : ۲۰۵۸۳۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۷اسفند
۶,۸۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه آموزش سناریهای عملی MCSA

کد کلاس : ۲۰۵۸۵۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۰۷اسفند
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سیستمهای تلویزیونی مدار بسته

کد کلاس : ۲۰۵۸۸۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۷اسفند
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.2

کد کلاس : ۲۰۵۹۲۱ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۷اسفند
۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ReactJS

کد کلاس : ۲۰۵۹۴۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۷اسفند
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۵۹۹۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سپیده خسروآبادی
ابن سینا
۰۷اسفند
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS I

کد کلاس : ۲۰۵۹۹۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ابن سینا
۰۷اسفند
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A1.1

کد کلاس : ۲۰۶۱۴۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۷اسفند
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۶۲۳۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۷اسفند
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۶۵۰۹ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۷اسفند
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.1

کد کلاس : ۲۰۱۶۳۹ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

EspanolA1.2

کد کلاس : ۲۰۳۱۷۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند