آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۵۴۲۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر محسن معدنی
ابن سینا
۰۷اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۵۶۷۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۰۷اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

فتوشاپ برای معماری

کد کلاس : ۲۰۵۸۳۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۷اسفند
۶,۸۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه آموزش سناریهای عملی MCSA

کد کلاس : ۲۰۵۸۵۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۰۷اسفند
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سیستمهای تلویزیونی مدار بسته

کد کلاس : ۲۰۵۸۸۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۷اسفند
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.2

کد کلاس : ۲۰۵۹۲۱ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۷اسفند
۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ReactJS

کد کلاس : ۲۰۵۹۴۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۷اسفند
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۵۹۹۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سپیده خسروآبادی
ابن سینا
۰۷اسفند
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS I

کد کلاس : ۲۰۵۹۹۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ابن سینا
۰۷اسفند
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A1.1

کد کلاس : ۲۰۶۱۴۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۷اسفند
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۶۲۳۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۷اسفند
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۶۵۰۹ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۷اسفند
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.1

کد کلاس : ۲۰۱۶۳۹ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

EspanolA1.2

کد کلاس : ۲۰۳۱۷۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه کشی صنعتی

کد کلاس : ۲۰۳۳۴۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره جامع محاسبات ساختمان : ETABS/SAFE مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۳۳۴۹ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره جامع محاسبات ساختمان : ETABS/SAFE پیشرفته (ویژه سازه های بتنی)

کد کلاس : ۲۰۳۳۶۲ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

افتر افکت (After Effect)

کد کلاس : ۲۰۳۴۰۶ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۸اسفند
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پیش تولید انیمیشن

کد کلاس : ۲۰۳۴۴۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی و نقشه کشی مکانیکی با AutoCAD Mechanical

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم‌افزار CARRIER

کد کلاس : ۲۰۳۵۳۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6

کد کلاس : ۲۰۳۶۹۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۸اسفند
۶,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی دستی جواهرات

کد کلاس : ۲۰۳۷۴۸ مدت کلاس : ۶۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
هانیه محسنی زاده
سعادت آباد
۰۸اسفند
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Identity with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۳۷۶۳ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر محمد مرادی
ابن سینا
۰۸اسفند
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت کافی شاپ

کد کلاس : ۲۰۳۷۸۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۸اسفند
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ماشینکاری با نرم افزار Power Mill (مقدماتی) به همراه کار عملی با ماشین CNC

کد کلاس : ۲۰۳۸۱۵ مدت کلاس : ۵۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ابن سینا
۰۸اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی نقاشی مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۴۲۲۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد الکتریکال

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۸اسفند
۸,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تست غیر مخرب با مایعات نافذ PT-سطح یک و دو

کد کلاس : ۲۰۴۲۹۴ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

موتور بازی سازی کانستراکت 2

کد کلاس : ۲۰۴۳۳۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند