با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

طراحی مکانیکی به کمک CATIA II

کد کلاس : ۲۰۱۰۶۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار ANSYS WORKBENCH (مقدماتی)

کد کلاس : ۲۰۱۰۸۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیما کرباسی زاده
سعادت آباد
۰۱آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ماشینکاری با نرم افزار Power Mill (پیشرفته)

کد کلاس : ۲۰۱۰۹۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P6

کد کلاس : ۲۰۱۰۹۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی فرایند با نرم افزار HYSYS سطح یک

کد کلاس : ۲۰۱۱۲۱ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۶,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

بازرسی جوش (CWI) مطابق با AWS QC-1

کد کلاس : ۲۰۱۱۳۴ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آشنایی مقدماتی با جوش و فرایندهای جوشکاری

کد کلاس : ۲۰۱۱۳۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

جوشکاری عملی گاز محافظ GMAW

کد کلاس : ۲۰۱۱۳۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار AutoCAD Civil 3D

کد کلاس : ۲۰۱۱۴۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP PACK

کد کلاس : ۲۰۱۳۴۰ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP Route

کد کلاس : ۲۰۱۳۴۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CEH

کد کلاس : ۲۰۱۳۴۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

VMware vSphere Install,Configure,Manage (V6.5)

کد کلاس : ۲۰۱۴۹۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۱۷۳۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار FLUENT (مقدماتی)

کد کلاس : ۲۰۱۷۳۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تهیه نقشه های سازه با نرم افزار Revit structure

کد کلاس : ۲۰۱۷۴۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۷,۷۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه برداری زمینی با توتال استیشن

کد کلاس : ۲۰۱۷۴۸ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی سه بعدی با AutoCAD Mechanical

کد کلاس : ۲۰۱۷۷۷ مدت کلاس : ۲۷ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۵,۶۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Wordpress & WooCommerce Essential Training

کد کلاس : ۲۰۱۷۹۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر وحید مجیدی صدر
ابن سینا
۰۱آذر
۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

VMware vSphere Install,Configure,Manage (V6.5)

کد کلاس : ۲۰۱۸۲۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۱آذر
۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

LPIC I

کد کلاس : ۲۰۱۸۷۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Indesign

کد کلاس : ۲۰۱۸۸۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سهراب اسلامی
حافظ
۰۱آذر
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۱۹۲۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول طراحی سیستم های لوله کشی (Piping)

کد کلاس : ۲۰۱۹۳۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۱آذر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS - سطح یک

کد کلاس : ۲۰۲۰۱۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۰۱آذر
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت بازاریابی

کد کلاس : ۲۰۲۰۹۰ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
غرب
۰۱آذر
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۰۹۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
غرب
۰۱آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مالی بازرگانی

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۰۱آذر
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P6

کد کلاس : ۲۰۲۱۲۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۰۱آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB ویژه مهندسی کنترل

کد کلاس : ۲۰۲۱۶۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۰۱آذر
۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند