با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

نرم افزار Arc GIS (سطح دو)

کد کلاس : ۲۰۲۲۰۷ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۲۷۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۱آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مهندسی معکوس به کمک CATIA III

کد کلاس : ۲۰۲۳۰۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار ABAQUS (مقدماتی)

کد کلاس : ۲۰۲۳۰۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

کد کلاس : ۲۰۲۳۰۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

3D Max beginners to Advanced & Vray

کد کلاس : ۲۰۲۳۶۰ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۱آذر
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۲۴۲۳ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۱آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۲۴۲۴ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۱آذر
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۲۴۸۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۱آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project

کد کلاس : ۲۰۲۵۱۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۲۵۲۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Programming with Python

کد کلاس : ۲۰۲۵۲۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سینا عسکرنژاد
ابن سینا
۰۱آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر ابراهیم باقری مکی
ابن سینا
۰۱آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۵۹۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۰۱آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX

کد کلاس : ۲۰۲۶۰۶ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۰۱آذر
۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۲۶۲۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۲۶۲۶ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۰۱آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۷۰۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Wordpress & WooCommerce Essential Training

کد کلاس : ۲۰۲۷۳۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۱آذر
۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

!PLC LOGO

کد کلاس : ۲۰۲۷۵۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
مجید فرامرز زاده
غرب
۰۱آذر
۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Identity with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۲۷۹۴ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۲۸۲۳ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
علیرضا یحیی زاده
حافظ
۰۱آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Programming with Python

کد کلاس : ۲۰۲۸۷۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۲۹۰۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Wordpress & WooCommerce Essential Training

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی پیشرفته # C برای نوجوانان

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۱آذر
۱۱,۵۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۳۰۴۹ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۳۰۵۰ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره جامع محاسبات ساختمان : طراحی اتصالات (ویژه سازه های فولادی)

کد کلاس : ۲۰۱۱۱۶ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۲آذر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی دستی جواهرات

کد کلاس : ۲۰۱۱۴۵ مدت کلاس : ۶۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
تیرداد سلیمی
سعادت آباد
۰۲آذر
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند