ویژه

حسابداری برای غیر حسابداران

کد کلاس : ۲۰۵۷۴۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۰۸اسفند
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر

کد کلاس : ۲۰۵۷۶۰ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
تیرداد سلیمی
سعادت آباد
۰۸اسفند
۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون آزمایشی IELTS

کد کلاس : ۲۰۵۷۷۵ مدت کلاس : ۳ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MTCNA

کد کلاس : ۲۰۵۸۰۲ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر سیداحمد شاه نعمت اله یزدی
ابن سینا
۰۸اسفند
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت پروژه حرفه ای – مبانی و نرم افزارهای کاربردی (PMBOK, MSP & Primavera P6)

کد کلاس : ۲۰۵۸۵۲ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6

کد کلاس : ۲۰۵۸۵۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۶,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت هتلداری

کد کلاس : ۲۰۵۹۶۳ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۵۹۸۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
علی حایری
غرب
۰۸اسفند
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۵۹۸۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Programming with Python

کد کلاس : ۲۰۶۰۰۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۸اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ماشینکاری با نرم افزار Power Mill (مقدماتی) به همراه کار عملی با ماشین CNC

کد کلاس : ۲۰۶۰۵۶ مدت کلاس : ۵۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A2.2

کد کلاس : ۲۰۶۱۸۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL PACK

کد کلاس : ۲۰۶۲۰۲ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۸اسفند
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL Level I

کد کلاس : ۲۰۶۲۰۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۸اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 1 نوجوان

کد کلاس : ۲۰۶۲۴۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی مقدماتی #C برای نوجوانان

کد کلاس : ۲۰۶۲۵۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پایتون مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۶۲۵۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۹,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی اندروید مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۶۲۵۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۱۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Photoshop مقدماتی نوجوان

کد کلاس : ۲۰۶۲۵۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۶,۵۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال نوجوانان (مقدماتی و پیشرفته)

کد کلاس : ۲۰۶۲۵۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۱۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

رباتیک مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۶۲۵۶ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی مقدماتی با اسکرچ کودکان

کد کلاس : ۲۰۶۲۵۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی شی گرا

کد کلاس : ۲۰۶۳۷۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۱۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۶۵۰۷ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان 2

کد کلاس : ۲۰۲۹۷۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

تعمیرات تلفن همراه

کد کلاس : ۲۰۳۳۰۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
حافظ
۰۹اسفند
۱۳,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار AutoCAD Civil 3D

کد کلاس : ۲۰۳۳۶۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Exchange Server 2016

کد کلاس : ۲۰۳۴۱۷ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۰۹اسفند
۱۰,۹۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PRINCE 2

کد کلاس : ۲۰۳۸۰۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول و مبانی زنجیره تامین (منطبق بر گواهینامه CISCP موسسه بین¬المللی مدیریت خرید و زنجیره تامین IPSCMI)

کد کلاس : ۲۰۳۸۰۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند