با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project

کد کلاس : ۲۰۱۶۵۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۲آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

کد کلاس : ۲۰۱۶۶۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
محمد حسن افشار
حافظ
۰۲آذر
۶,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و کورل

کد کلاس : ۲۰۱۷۱۰ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ندا کاووسی
حافظ
۰۲آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۷۴۵ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۲آذر
۲۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۲۰۵۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۲آذر
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۲۰۶۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۲آذر
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت پروژه حرفه ای – مبانی و نرم افزارهای کاربردی (PMBOK, MSP & Primavera P6)

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۸ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۲آذر
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار FLUENT (مقدماتی)

کد کلاس : ۲۰۲۱۸۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۲آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۲۳۷۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
وحیدرضا مدقق
سعادت آباد
۰۲آذر
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۴۰۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۰۲آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2019

کد کلاس : ۲۰۲۴۲۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۲آذر
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک CATIA II

کد کلاس : ۲۰۲۴۳۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۲آذر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مراقبت زیبایی پوست و مو (وزارت علوم) سطح 1 و 2

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۵۲۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نغمه شکیبایی
سعادت آباد
۰۲آذر
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مانیتورینگ

کد کلاس : ۲۰۲۶۱۰ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
رضا عباسیان فرهادلو
حافظ
۰۲آذر
۸,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اینفوگرافیک

کد کلاس : ۲۰۲۷۰۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۲آذر
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۷۲۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
لیلا امیری
حافظ
۰۲آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۸۱۸ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
بهاره شقاقی افضلی
حافظ
۰۲آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پریمیر

کد کلاس : ۲۰۲۸۵۱ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۲آذر
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016

کد کلاس : ۲۰۲۸۵۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
لیلا اصلانی
حافظ
۰۲آذر
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

اتوکد سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۲۹۰۵ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۰۲آذر
۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۹۱۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۰۲آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۲۹۵۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۲آذر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۲۹۵۲ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۲آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German B1.2

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۴ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۲آذر
۶,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۰۷۰۲ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۳آذر
۲۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

استانداردهای مهندسی مکانیک

کد کلاس : ۲۰۱۰۶۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تکنیکهای ساخت و تولید طلا و جواهر

کد کلاس : ۲۰۱۱۴۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعید خواجه زاده
سعادت آباد
۰۳آذر
۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

گوهرشناسی کاربردی (سطح یک – سنگهای رنگی)

کد کلاس : ۲۰۱۱۴۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
امیرکاظم کفایتی
سعادت آباد
۰۳آذر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقاشی روی پارچه

کد کلاس : ۲۰۱۵۵۲ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

کد کلاس : ۲۰۱۵۸۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۳آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند