پایتون مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۶۲۵۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۹,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی اندروید مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۶۲۵۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۱۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Photoshop مقدماتی نوجوان

کد کلاس : ۲۰۶۲۵۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۶,۵۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال نوجوانان (مقدماتی و پیشرفته)

کد کلاس : ۲۰۶۲۵۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۱۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

رباتیک مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۶۲۵۶ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی مقدماتی با اسکرچ کودکان

کد کلاس : ۲۰۶۲۵۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی شی گرا

کد کلاس : ۲۰۶۳۷۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۱۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۶۵۰۷ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان 2

کد کلاس : ۲۰۲۹۷۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

تعمیرات تلفن همراه

کد کلاس : ۲۰۳۳۰۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
حافظ
۰۹اسفند
۱۳,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار AutoCAD Civil 3D

کد کلاس : ۲۰۳۳۶۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Exchange Server 2016

کد کلاس : ۲۰۳۴۱۷ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۰۹اسفند
۱۰,۹۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PRINCE 2

کد کلاس : ۲۰۳۸۰۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول و مبانی زنجیره تامین (منطبق بر گواهینامه CISCP موسسه بین¬المللی مدیریت خرید و زنجیره تامین IPSCMI)

کد کلاس : ۲۰۳۸۰۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت تولید (منطبق بر گواهینامه CMPO موسسه بین¬المللی مدیریت خرید و زنجیره تامین IPSCMI)

کد کلاس : ۲۰۳۸۰۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

EspanolA1.1

کد کلاس : ۲۰۳۸۷۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی فرایند با نرم افزار HYSYS سطح دو

کد کلاس : ۲۰۴۰۱۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی فرایند با نرم افزار HYSYS سطح یک

کد کلاس : ۲۰۴۰۱۳ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۶,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P6

کد کلاس : ۲۰۴۰۲۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۰۹اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel

کد کلاس : ۲۰۴۰۳۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۹اسفند
۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار ABAQUS (مقدماتی)

کد کلاس : ۲۰۴۰۳۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۹اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار CFX

کد کلاس : ۲۰۴۰۴۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۹اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت بازاریابی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۱۰۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۹اسفند
۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۹اسفند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۷ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۹اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نظام آراستگی محیط کار 5S

کد کلاس : ۲۰۴۴۰۵ مدت کلاس : ۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک INVENTOR I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۴۴۵۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB سطح دو (ویژه علوم مهندسی به غیر از برق)

کد کلاس : ۲۰۴۶۶۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار ANSYS WORKBENCH (مقدماتی)

کد کلاس : ۲۰۴۶۶۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۴۷۰۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۹اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند