وب سایت مجتمع فنی تهران از روز چهارشنبه مورخ ۱۴ خرداد ماه ساعت ۲۳ بمدت ۷۲ ساعت با اختلال مواجه خواهد بود.
ثبت نام در دپارتمان
دپارتمان
گروه های آموزشی
کد کلاس : ۲۰۸۵۸۷ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵خرداد
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۵۹۱ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵خرداد
۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۲۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
مهیار همت پور
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶خرداد
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۷۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶خرداد
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۷۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶خرداد
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۹۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶خرداد
۹,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نمایش همه کلاس ها

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند