ثبت نام در دپارتمان
دپارتمان
گروه های آموزشی
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۶۹۰۳ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر فریبا جانبزرگی
سعادت آباد
۱۷تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۲۶۳ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
انقلاب
۱۷تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۵۶۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
بابک صیرفی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷تیر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۹۷۸ مدت کلاس : ۸ ساعت
سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷تیر
۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۹۰۱۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۷تیر
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۰۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۷تیر
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نمایش همه کلاس ها

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند