ثبت نام در دپارتمان تشریفات و گردشگری
دپارتمان تشریفات و گردشگری
گروه های آموزشی
کد کلاس : ۲۱۳۸۸۹ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ونک
۰۸آبان
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۷۵۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۱۱آبان
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۲۶۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۱آبان
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۲۵۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
قیطریه
۱۲آبان
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۶۸۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ونک
۱۵آبان
۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۶۶ مدت کلاس : ۹ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۶آبان
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نمایش همه کلاس ها

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند