با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
ثبت نام درس

Italian 1

کد کلاس : ۲۰۱۲۲۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲مهر
۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پریمیر

کد کلاس : ۲۰۱۲۴۷ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۲مهر
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A1.4

کد کلاس : ۲۰۱۲۵۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۲مهر
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

گریم سینمایی پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۱۳۲۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
وحید شیرزاده اصل
سعادت آباد
۲۲مهر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۱۳۸۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۲مهر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس تخصصی پیشرفته

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۵۴۶ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۲مهر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند