با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

Network+

کد کلاس : ۲۰۲۴۴۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۴آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۳۲۸۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۸آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۲۹۴۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
غرب
۲۱آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۳۱۷۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۱آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۲۴۴۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Network+

کد کلاس : ۲۰۲۶۷۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر محمدرضا برقی
ابن سینا
۲۸آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۳۴۵۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۳۰آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Network+

کد کلاس : ۲۰۲۶۷۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر سپهر کاویانی
ابن سینا
۱۰دی
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند