با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۲۹۵۲ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۶آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۳۲۷۹ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۸آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۳۳۹۸ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۱آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۳۵۴۴ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۱آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۲۴۴۳ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۲۸۱۳ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
شنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰، یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۳آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۲۶۶۹ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
محمدرضا برقی
ابن سینا
۲۸آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۲۶۷۱ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سپهر کاویانی
ابن سینا
۱۰دی
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند