کد کلاس : ۲۰۷۴۲۷ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
میرداماد
۲۰تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۳۸ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۰تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۴۰ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۷۳۱ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
انقلاب
۱۶مرداد
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند