به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۸۰۱۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۱۰اردیبهشت
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۲۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۴خرداد
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند