به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۶۹۳۱ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
غرب
۲۲فروردین
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۳۰ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۱فروردین
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند