به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۶۹۲۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۲فروردین
۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۲۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸اردیبهشت
۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند