با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

مدیریت بازاریابی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۷۵۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
حمیدرضا سلیمانی
ابن سینا
۰۳آبان
۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت بازاریابی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۰۸۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۱آبان
۱۶,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت بازاریابی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۸۰۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۴آبان
۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند