کد کلاس : ۲۱۲۷۱۶ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۵شهریور
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۷۵۸ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶شهریور
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند