تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۱۳۱۱ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر فهیمه رجبی منفرد
سعادت آباد
۲۵مرداد
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۶۰۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۸مرداد
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۸۱۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۰۴شهریور
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند