ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۶۵۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر نسرین مؤید
سعادت آباد
۲۴تیر
۴۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۳۹۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۲۹تیر
۴۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۸۰۰ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مهتاب هدایتی
سعادت آباد
۱۶مرداد
۴۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند