تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۱۳۰۵ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۳۱تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۱۰۵۴ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۰۳مرداد
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۶۱۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۴مرداد
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۵۸۸ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹مرداد
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند