با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۳۱۷۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
شهرام رمضانی
ابن سینا
۲۷آذر
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۳۵۱۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۲دی
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند