کد کلاس : ۲۰۹۵۷۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۰۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۲۶تیر
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۴۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند