کد کلاس : ۲۱۱۱۴۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۰مرداد
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۱۴۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰مرداد
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۵۶۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
مشهد
۱۶شهریور
۸,۸۶۵,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند