پیش نیاز

دیپلم

کسب توانایی

تربیت نیروی انسانی مجرب در حوزه جوشکاری عملی

سرفصل ها

مقدمه ای بر تکنولوژی جوش و برش
نقشه خوانی علایم جوش
آشنایی با دستورالعمل جوشکاری
بازرسی و تست جوش
ایمنی در جوشکاری
آشنایی با ابزارهای جوشکاری
(برش و سنگ قطعات فولادی کم کربن و کم آلیاژ)
مونتاژ قطعات برای جوشکاری
آشنایی با جوشکاری اکسی استیلن و لحیم کاری
آشنایی با جوشکاری با الکترود دستی

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۱۴۰۶۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۰مهر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند