پیش نیاز

دیپلم

کسب توانایی

تربیت نیروی انسانی مجرب در حوزه کنترل کیفی در جوشکاری بر اساس استاندارد AWS QC-1

سرفصل ها

مقدمه ای بر اهمیت بازرسی در جوش
واژه شناسی و مفاهیم پایه
کدها و استانداردهای جوشکاری
آشنايي با مواد و متالورژی جوش
مواد مصرفی در جوشکاری
فرآیندهای جوشکاری
فرآیندهای برشکاری حرارتی
تستهای مخرب (DT)
تستهای غیر مخرب
مدارک جوشکاری WPS و PQR
تأیید صلاحیت جوشکاران
علائم و نقشه خوانی در جوش
پیچیدگی و تنشهای پسماند در جوش
جوشكاري در خطوط لوله
عیوب جوش و محدودۀ پذیرش آنها
وظایف بازرس جوش
کار عملی بازرسی
آزمون عملی

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۱۴۷۴۰ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۰مهر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۷۴۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰مهر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند