پیش نیاز

آشنایی با Excel

کسب توانایی

PowerBI مجموعه ای از امکانات, ابزارها و سرویسها می باشد که می تواند اطلاعات را از منابع داده ای مختلف جمع آوری کند و بصورت مصور و قابل فهم نمایش دهد. در واقع PowerBI کمک می کند تا بتوانیم اطلاعات را بهتر مشاهده کنیم. ارائه اطلاعات بر روی نمودار و اشکال گرافیکی قطعا قابل فهم تر از مشاده اعداد خام هست.

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند