پیش نیاز


کسب توانایی


سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۲۸۹۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۴مهر
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۷۱۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۱مهر
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند