پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی


سرفصل ها

دوره ی ICDL 1 شامل چهار مهارت پایه ی کامپیوتر به شرح ذیل است.

مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات

آشنایی با سخت افزار
آشنایی با نرم افزار
آشنائی با شبکه
ICT در زنگی روزمره
امنیت
قانون (مرتبط با ICT)

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها (Windows)

سیستم عامل
مدیریت فایل
برنامه های کمکی
مدیریت چاپ

مرور وب و ارتباطات (Internet)

اینترنت
استفاده از مرورگر
استفاده از وب
خروجی های وب
ارتباطات الکترونیک
استفاده از ایمیل
مدیریت ایمیل

واژه پردازی (Microsoft Office Word)

استفاده از برنامه کاربردی
ایجاد سند
قالب بندی
اشیاء
ادغام پستی
آماده سازی خروجی ها

دوره ی ICDL 1 شامل چهار مهارت پایه ی کامپیوتر به شرح ذیل است.
1.
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات
2. آشنایی با سخت افزار
3. آشنایی با نرم افزار
4. آشنائی با شبکه
5. ICT در زنگی روزمره
6. امنیت
7. قانون (مرتبط با ICT)
8. استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها (Windows)
9. سیستم عامل
10. مدیریت فایل
11. برنامه های کمکی
12. مدیریت چاپ
13. مرور وب و ارتباطات (Internet)
14. اینترنت
15. استفاده از مرورگر
16. استفاده از وب
17. خروجی های وب
18. ارتباطات الکترونیک
19. استفاده از ایمیل
20. مدیریت ایمیل
21. واژه پردازی (Microsoft Office Word)
22. استفاده از برنامه کاربردی
23. ایجاد سند
24. قالب بندی
25. اشیاء
26. ادغام پستی
27. آماده سازی خروجی ها
28. پس از گذراندن این دوره شما می توانید در منزل با یارانه شخصی کار نمایید.

بازار کار

پس از گذراندن این دوره شما می توانید در منزل با یارانه شخصی کار نمایید.

توضیحات

کد کلاس : ۲۱۴۳۰۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۰۷مهر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۷۹۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۲مهر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۴۳۰۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۱۵مهر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۰۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۶مهر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند