پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی


سرفصل ها

دوره ی ICDL 1 شامل چهار مهارت پایه ی کامپیوتر به شرح ذیل است.

مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات

آشنایی با سخت افزار
آشنایی با نرم افزار
آشنائی با شبکه
ICT در زنگی روزمره
امنیت
قانون (مرتبط با ICT)

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها (Windows)

سیستم عامل
مدیریت فایل
برنامه های کمکی
مدیریت چاپ

مرور وب و ارتباطات (Internet)

اینترنت
استفاده از مرورگر
استفاده از وب
خروجی های وب
ارتباطات الکترونیک
استفاده از ایمیل
مدیریت ایمیل

واژه پردازی (Microsoft Office Word)

استفاده از برنامه کاربردی
ایجاد سند
قالب بندی
اشیاء
ادغام پستی
آماده سازی خروجی ها

دوره ی ICDL 1 شامل چهار مهارت پایه ی کامپیوتر به شرح ذیل است.
1.
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات
2. آشنایی با سخت افزار
3. آشنایی با نرم افزار
4. آشنائی با شبکه
5. ICT در زنگی روزمره
6. امنیت
7. قانون (مرتبط با ICT)
8. استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها (Windows)
9. سیستم عامل
10. مدیریت فایل
11. برنامه های کمکی
12. مدیریت چاپ
13. مرور وب و ارتباطات (Internet)
14. اینترنت
15. استفاده از مرورگر
16. استفاده از وب
17. خروجی های وب
18. ارتباطات الکترونیک
19. استفاده از ایمیل
20. مدیریت ایمیل
21. واژه پردازی (Microsoft Office Word)
22. استفاده از برنامه کاربردی
23. ایجاد سند
24. قالب بندی
25. اشیاء
26. ادغام پستی
27. آماده سازی خروجی ها
28. پس از گذراندن این دوره شما می توانید در منزل با یارانه شخصی کار نمایید.

بازار کار

پس از گذراندن این دوره شما می توانید در منزل با یارانه شخصی کار نمایید.

توضیحات

کد کلاس : ۲۱۷۲۸۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۳۰دی
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۵۸۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۳بهمن
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۵۸۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۰۵بهمن
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۸۷۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۵بهمن
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۴۲۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۰۶بهمن
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۳۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۶بهمن
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۸۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۰۷بهمن
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۱۶۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۷بهمن
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۴۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷بهمن
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۴۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰بهمن
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند