پیش نیاز


کسب توانایی


سرفصل ها

دوره ی ICDL 2 شامل سه مهارت کامپیوتر به شرح ذیل است.

صفحه گسترده ( Microsoft Office Excel)

استفاده از برنامه کاربردی
خانه ها
مدیریت کاربرگ
فرمولها و توابع
قالب بندی
نمودارها
آماده سازی خروجی ها


استفاده از پایگاه داده ها (Microsoft Office Access)

درک مفهوم پایگاه های داده
جداول
بازیابی اطلاعات
اشیاء
خروجی ها
چاپ کردن


ارائه مطلب (Microsoft Office Power Point)

استفاده از برنامه کاربردی
توسعه یک ارائه مطلب
متن
نمودارها
اشیاء گرافیکی
آماده سازی خروجی ها

بازار کار


توضیحات

ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۲۱۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۳۱شهریور
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۳۳۰۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۰۴مهر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۰۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۴مهر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶۶۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۵مهر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۴۳۰۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۰۶مهر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۱۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۹مهر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند