پیش نیاز


کسب توانایی


سرفصل ها

دوره ی ICDL 2 شامل سه مهارت کامپیوتر به شرح ذیل است.

صفحه گسترده ( Microsoft Office Excel)

استفاده از برنامه کاربردی
خانه ها
مدیریت کاربرگ
فرمولها و توابع
قالب بندی
نمودارها
آماده سازی خروجی ها


استفاده از پایگاه داده ها (Microsoft Office Access)

درک مفهوم پایگاه های داده
جداول
بازیابی اطلاعات
اشیاء
خروجی ها
چاپ کردن


ارائه مطلب (Microsoft Office Power Point)

استفاده از برنامه کاربردی
توسعه یک ارائه مطلب
متن
نمودارها
اشیاء گرافیکی
آماده سازی خروجی ها

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۰۲۷۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
قیطریه
۰۸بهمن
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۴۰۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۸بهمن
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۴۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۰بهمن
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۸۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۱۲بهمن
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۵۸۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۱۳بهمن
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۷۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۴بهمن
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۷۹۸ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۲۷بهمن
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۴۲۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۸بهمن
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۹۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۰۹اسفند
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۵۳۲ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۵فروردین
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۱۸۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۲خرداد
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند