پیش نیاز

دیپلم

کسب توانایی

تربیت نیروی انسانی مجرب در حوزه بازرسی غیر مخرب جوشکاری و با روش تست مایعات نافذ (PT)

سرفصل ها

مقدمات
آشنایی با تست PT
شناخت مایعات نافذ
اجرای تست PT
تفسیر عیوب مربوط به PT
حدود پذیرش مربوط به PT
کارگاه عملی PT و گزارش نویسی

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۰۷۰۸۰ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۴مهر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند