به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۷۲۴۲ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
غرب
۰۷اردیبهشت
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند