به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۷۳۷۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۲فروردین
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند