پیش نیاز

15 سال به بالا

کسب توانایی

شبیه سازی طراحی لباس توسط هنرجویان بوسیله ی کامپیوتر برای درک بیشتر قبل از دوخت لباس

سرفصل ها

آشنایی با فضای نرم افزار و ابزار ها
طراحی لباس با ابزار ها
خروجی نرم افزار

بازار کار


توضیحات

کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند