پیش نیاز

excel 2019

کسب توانایی

راه اندازی Microsoft Office Excel 2019 پیشرفته

سرفصل ها

فرمول نویسی های تو در تو با استفاده از (IF , AND , OR, ….)
توابع جستجو گر
توابع ریاضی
توابع زمان و مکان
توابع بانک اطلاعاتی
ابزارSUBTOTAL
ابزار GOLAL SEEK
ابزار DATA TABLE
ابزار SCENARIO MANAGER
ابزار CONSOLIDATE
ابزار DATA VALIDATION
ابزار TEXT TO COLUMN
فیلتر پیشرفته انتقال داده از اکسل به اکسس و بالعکس
کشیدن انواع نمودارها و استفاده از خطوط روند رای پیش بینی
ابزار PIVOT TABLE
ماکرو نویسی
ایجاد ارتباط میان ورد و اکسل از طریق ابزار MAILING و غیره

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۱۴۵۱۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۱مهر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۳۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۱مهر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند