پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی

*

سرفصل ها

*

بازار کار


توضیحات

تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۵۸۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
آزیتا فرخ
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۵بهمن
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۸۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۷بهمن
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۱۶۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۷بهمن
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۵۸۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۰بهمن
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۱۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۱۰بهمن
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۴۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷بهمن
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۳۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰بهمن
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند