پیش نیاز

excel 2019

کسب توانایی


سرفصل ها

1- تابع IF بصورت تو در تو
2- توابع منطقی And و Or
3- Data Validation
4- ترکیب توابع Sumif و Countif وaverage if وحالتهای چند شرطی آنها
5- Dsum,dcount,dmax,dmin,daverage
6- توابع مالی PMT, Rate, PV, FV, NPER
7- Scenario Manager
8- Goal Seek
9- Data table
10- SubTotal
11- توابع DB, DDB و ابزار Consolidate در منوی Data
12- توابع Lookup, Vlookup, Hlookup
13- توابع Match, Index, Offset
14- چند نمونه از توابع متنی Right, Left, Mid و توابع زمانی و تاریخی
15- Find and Remove Duplicate
16- Formula Auditing
17- Macro و ایجاد دکمه و اختصاص ماکرو به آن، گذری اجمالی بر محیط ویرایش ماکرو
18- Protection حالتهای مختلف و رمزگذاری برای فایل
19- Pivot table
20- Pivot chart
21- Add ins(solver)
22- ایجاد نمودار dynamic
23- Advance filter
24- نام گذرای محدوده ها و مدیریت آن ها در فرمول نویسی
25- فرمول نویسی در conditional formatting

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۱۹۰۴۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۷بهمن
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۷۴۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰بهمن
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۳۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
میرداماد
۱۶بهمن
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۵۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳بهمن
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۶۵۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۴بهمن
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند