کلیه کلاسهای حضوری مجتمع فنی تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی از ۶ خردادماه بازگشایی خواهد شد.
کد کلاس : ۲۰۹۰۰۵ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سجاد رحمانی نژاد
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸خرداد
۷,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۱۶ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰خرداد
۷,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند