پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها

*

بازار کار


توضیحات

ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۰۲۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر سپیده افتخاری دوست
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱بهمن
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۷۴۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
معصومه فاتح
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴بهمن
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۸۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۵بهمن
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۹۲ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۸بهمن
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۵۸۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۹بهمن
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۴۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰بهمن
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۵۸۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۳بهمن
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند