پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها

*

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۱۹۲۳۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۷بهمن
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۶۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶بهمن
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۷۶۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵بهمن
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۴۷۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۰۲اسفند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند