پیش نیاز

کودکان و نوجوانان

کسب توانایی

حفظ سلامتی و ایجاد تحرک مثبت و تناسب اندام

سرفصل ها

نرمش
حرکات کششی
نرمش
حرکات موثر برای تقویت ماهیچه های پا
نرمش
حرکات موثر برای تقویت ماهیچه های دست
نرمش
حرکات موثر برای تقویت ماهیچه های کمر
نرمش
حرکات موثر برای تقویت ماهیچه های شانه و کتف
نرمش
حرکات موثر برای شکم و بالا تنه

بازار کار


توضیحات

کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند