پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی

*

سرفصل ها

*

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۱۴۴۳۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۵مهر
۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۷۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۸مهر
۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶۶۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰مهر
۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۵۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۸مهر
۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند