پیش نیاز


کسب توانایی

آشنایی و کار عملی با دستگاه ها و تجهیزات آشپزخانه صنعتی
تسلط بر منوی غذایی ملل مختلف
آشنایی با نحوه سرو و گارنیش غذا های ملل مختلف
آشنایی با نحوه چیدمان آشپزخانه های صنعتی
تسلط بر مباحث پایه در اشپزی ملل از جمله انواع کات کردن های و سس های پایه

سرفصل ها

آشنایی با علم آشپزی
مقدمه ای بر آشپزی فرانسوی
آشپزی ایتالیایی
آشپزی هندی
آشپزی مدیترانه ای
آشپزی عربی
SEE FOOD
غذاهای مکزیکی

بازار کار


توضیحات

ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۸۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۱۲اسفند
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۸۶۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۸اسفند
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۵۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۸اسفند
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۵۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۸اسفند
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۸۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۱۸اسفند
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۱۳۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ونک
۲۵اسفند
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۱۴۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ونک
۲۵اسفند
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۱۴۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ونک
۲۶اسفند
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۹۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۸اسفند
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۵۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۹فروردین
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند