کلیه کلاسهای حضوری مجتمع فنی تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی از ۶ خردادماه بازگشایی خواهد شد.

کارگاه آموزشی ویژه اساتید زبان انگلیسی مجتمع فنی تهران با عنوان "آموزش لغت از طریق بازی" برگزار گردید

محمدرضا دارابی مدیر دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران گفت: کارگاه آموزشی ویژه اساتید زبان انگلیسی مجتمع فنی تهران با عنوان "آموزش لغت از طریق بازی" و با حضور اساتید زبان انگلیسی از نمایندگی ها و شعب مجتمع فنی تهران در روز پنجشنبه مورخ 26 دی 1398 از ساعت 9 لغایت 11 برگزار گردید. به گفته وی زین پس این کارگاه ها بصورت منظم و ماهیانه حول محور آموزش و با نگاه به اهداف ارتقا روش ها و سطح آموزشی، همسان سازی آموزش در مراکز مجتمع فنی تهران، و برطرف نمودن مشکلات موجود برگزار می گردند. وی با اشاره به اهمیت شنیدن صدای مدرسین که رابطه ای تنگاتنگ و مستقیم با زبان آموزان دارد افزود: این کارگاه ها با رویکرد شنیدن نظرات و صدای اساتید، توسط اساتید شعب و نمایندگی ها و با نظارت کارشناسان آموزش دپارتمان زبان برگزار می گردند.

 

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند