مشخصات درس

فناوری اطلاعات و ارتباطات
شبکه و زیرساخت
A+ Hardware

محل برگزاری

حافظ - سایت 3
۰۲۱۶۶۷۰۴۴۱۰
خیابان حافظ، نرسیده به جمهوری، مقابل وزارت بهداشت، کوی زرتشتیان، شماره 20

ثبت نام

پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸
۵,۹۴۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۵۱ ساعت
حامد خورشیدی
جمعه - ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰
پنجشنبه - ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند