مشخصات درس

فناوری اطلاعات و ارتباطات
Software & Web Programming
Android Pack

محل برگزاری

حافظ - سایت 9
۰۲۱۶۶۷۰۴۴۱۰
خیابان حافظ، نرسیده به جمهوری، مقابل وزارت بهداشت، کوی زرتشتیان، شماره 20

ثبت نام

پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۱۰۰ ساعت
رضا نظری
پنجشنبه - ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند