مشخصات درس

برق و الکترونیک
الکترونیک
مبانی الکترونیک عمومی

محل برگزاری

حافظ - الکترونیک
۰۲۱۶۶۷۰۴۴۱۰
خیابان حافظ، نرسیده به جمهوری، مقابل وزارت بهداشت، کوی زرتشتیان، شماره 20

ثبت نام

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸
۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۸۰ ساعت
یداله هوشمند
جمعه - ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰
پنجشنبه - ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند