مشخصات درس

علوم مالی و مدیریت
مالی و حسابداری
مجموعه قوانین مالیاتی

محل برگزاری

غرب - 308
۰۲۱۴۴۹۶۸۲۰۰
بلوار آیت اله کاشانی به سمت غرب، تقاطع پل حکیم وستاری (میدان نور سابق) ، ابتدای خیابان مطهری، پلاک 2

ثبت نام

پنجشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
۱۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۵۰ ساعت
مشخص نشده
پنجشنبه - ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند